Zdravotní stav a odpovědnost

Klient si uvědomuje, že dané harmonizační sezení nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu sezení vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že klient v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením sezení mě o této skutečnosti informovat, rovněž o charakteru obtíží a důvodu léčby.

Klient stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog, či jiných návykových látek.

Vyjet nahoru